Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 18 augustus 2021

I. Inleiding

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe McDonald's in de onderstaande landen de persoonsgegevens van klanten verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt. Klanten zijn onder meer diegenen die onze restaurants bezoeken, onze websites en mobiele apps gebruiken en anderszins met ons communiceren.

Sommige landen waarin we actief zijn hebben wetten die ons verplichten om specifieke privacy-informatie te delen met onze klanten in die landen. Als zodanig bestaat deze Privacyverklaring uit twee delen - een wereldwijd toepasselijke verklaring en een landenspecifiek addendum.

II. Uw privacy wereldwijd

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is de McDonald's entiteit in het land waar uw persoonsgegevens worden verzameld ("wij" of "ons"). Raadpleeg het toepasselijke landenspecifieke addendum voor meer informatie.

Veel van onze restaurants zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door franchisenemers, die onafhankelijke zakenmannen en -vrouwen zijn. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op onze franchisenemers of op websites of mobiele apps die zij exploiteren. Raadpleeg de privacyverklaringen van onze franchisenemers voor informatie over hoe zij klantgegevens verzamelen en gebruiken.

 1. Informatie die we verzamelen
 2. Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken
 3. Hoe we de informatie die we verzamelen delen
 4. Privacyverklaring voor kinderen
 5. Uw keuzes en rechten
 6. Gebruik van onze online diensten en andere technologie
 7. Links naar andere websites en sociale media
 8. Informatiebeveiliging
 9. Bewaring
 10. Internationale gegevensdoorgifte
 11. Wijzigingen in onze privacyverklaring
 12. Hoe u met ons in contact kunt komen

1. Informatie die we verzamelen

We kunnen persoonsgegevens over u verzamelen wanneer u onze restaurants bezoekt, onze websites of mobiele apps ("online diensten") gebruikt en anderszins met ons interacteert (gezamenlijk "diensten"). De informatie die we verzamelen valt in drie categorieën uiteen: (a) informatie die u ons verstrekt; (b) informatie die we verzamelen via geautomatiseerde methoden wanneer u onze diensten gebruikt; en (c) informatie die we verzamelen uit andere bronnen (zie hieronder).

Over het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. In bepaalde gevallen kan het zijn dat we u geen diensten kunnen verlenen tenzij u uw persoonsgegevens verstrekt.

We kunnen de informatie die u ons verstrekt combineren met informatie die wordt verzameld via geautomatiseerde methoden en met informatie die we van andere bronnen ontvangen. Wanneer u bijvoorbeeld een betaalmethode toevoegt aan uw profiel in onze mobiele app, kunnen we uw profiel combineren met informatie die we ontvangen van onze betalingsverwerkers of andere dienstverleners met betrekking tot transacties die zijn uitgevoerd met dezelfde betalingsgegevens in onze restaurants.

Wij verzamelen informatie die u ons verstrekt

U kunt ons de volgende informatie verstrekken, afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert:

 • persoonlijke gegevens, zoals uw naam, post- en e-mailadressen, telefoonnummer, verjaardag en andere contactgegevens, wanneer u zich registreert bij onze online diensten, inlogt op Wi-Fi, deelneemt aan een van onze wedstrijden of telefonisch of via onze online diensten contact met ons opneemt;
 • demografische informatie zoals leeftijd of geslacht;
 • transactie-informatie, inclusief informatie over de producten die u koopt, prijzen, betaalmethode en betalingsgegevens;
 • accountinformatie, zoals uw gebruikersnaam of wachtwoord (of iets anders waarmee u geïdentificeerd kunt worden), die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze online diensten of om onze producten en diensten te kopen of te gebruiken;
 • profielinformatie, waaronder producten en diensten die u leuk vindt, of tijdstippen waarop u ons het liefst bezoekt; en
 • andere persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u met ons communiceert (inclusief via sociale media).

 

We verzamelen informatie via geautomatiseerde methoden

We kunnen geautomatiseerde technologie gebruiken om informatie van uw computersysteem of mobiele apparaat te verzamelen wanneer u onze restaurants bezoekt, onze online diensten gebruikt of technologie in het restaurant gebruikt. Geautomatiseerde technologie kunnen cookies, lokaal gedeelde objecten en webbeacons omvatten. Meer informatie over cookies en andere technologieën vindt u hieronder in Sectie 6.
We kunnen informatie verzamelen over uw:

 • internet protocol (IP) adres;
 • besturingssysteem en browsertype van computer of mobiel apparaat;
 • type mobiel apparaat en de instellingen ervan;
 • Unieke Apparaat Identificatie (UDID) of Mobiele Apparaat Identificatie (MEID) van uw mobiele apparaat;
 • serienummers van apparaten en onderdelen;
 • advertentie identificatoren (bijvoorbeeld een Identifier for Advertising (IDFA) op Apple-apparaten) of vergelijkbare identificatoren;
 • verwijzende webpagina (een pagina die u naar de onze heeft geleid) of applicatie;
 • online activiteit op andere websites, applicaties of sociale media;
 • bezoeken aan onze restaurants, voor zover opgenomen met behulp van digitale technologie (bijv. video-opnames); en
 • activiteit met betrekking tot hoe u onze online diensten of technologie in het restaurant gebruikt, zoals de pagina's die u bezoekt op onze websites of in onze mobiele apps.

 

Onze online diensten en technologie in het restaurant kunnen informatie verzamelen over de exacte locatie van uw mobiele apparaat of computer met behulp van geolocatie en technologie zoals GPS, Wi-Fi, Bluetooth of de nabijheid van zendmasten. Voor de meeste mobiele apparaten en computersystemen kunt u het verzamelen van deze informatie uitschakelen met behulp van de instellingen van het apparaat of de webbrowser. Als u vragen hebt over hoe u kunt voorkomen dat we exacte informatie over uw locatie verzamelen, raden we u aan contact op te nemen met de serviceprovider van uw mobiele apparaat, de fabrikant van uw apparaat of de aanbieder van uw webbrowser. Sommige online diensten en technologie in het restaurant werken mogelijk niet goed zonder informatie over uw locatie.

We verzamelen informatie uit andere bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen van onze zakelijke partners en leveranciers (bijv. platforms voor het bezorgen van eten, dataproviders of betalingsverwerkers) of van openbare bronnen (bijv. uw openbare berichten op sociale media).

Terug naar boven

2. Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • om onze producten en diensten te leveren en een contract met u te sluiten, inclusief betalingsverwerking en klantenondersteuning;
 • om onze relatie met u te beheren, inclusief feedbackbeheer en klantenenquêtes;
 • om onze producten en diensten en uw algehele klantervaring te personaliseren en te verbeteren, met name door onze bestaande technologieën te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en profileringstechnologie te gebruiken (tenzij we u hiervan afzonderlijk op de hoogte stellen, omvat dit geen geautomatiseerde individuele beslissingen die rechtsgevolgen voor u hebben of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloeden);
 • om u te voorzien van algemene en gepersonaliseerde elektronische en niet-elektronische direct marketinginformatie en om onze gerichte advertentie-initiatieven met betrekking tot onze producten en diensten en de producten en diensten van onze zakelijke partners te ondersteunen (inclusief promoties, prijsvragen, prijstrekkingen, wedstrijden en loterijen);
 • bedrijfsanalyses, inclusief consumenten- en operationeel onderzoek, om de effectiviteit van onze verkoop, online dienstverlening, marketing en advertenties te beoordelen en om markttrends en de (toekomstige) behoefte van klanten te analyseren;
 • om de veiligheid van onze online diensten en technologie in het restaurant te waarborgen, inclusief het opsporen, voorkomen en onderzoeken van aanvallen;
 • om tegen fraude en andere misdrijven, claims en andere aansprakelijkheden te beschermen, deze te identificeren en te voorkomen;
 • om de rechten, veiligheid, gezondheid en beveiliging van onze klanten, onze werknemers, onze franchisenemers het algemene publiek te beschermen, en om onze eigendommen te beschermen;
 • om uw informatie te anonimiseren voor verder intern en extern gebruik op een manier die u niet identificeert;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze Standards of Business Conduct; en
 • om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

We kunnen de informatie die we over u verzamelen op andere manieren gebruiken, waarover we u zullen informeren op het moment dat we deze verzamelen of voordat we deze voor de andere doeleinden gaan gebruiken.

Als wij gevestigd zijn in de EU of de Europese Economische Ruimte ("EER") of anderszins onderworpen zijn aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van

 • de noodzaak om een overeenkomst uit te voeren die we met u hebben gesloten of de noodzaak om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een dergelijke overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b) AVG);
 • ons prevalerend gerechtvaardigde belang om uw algehele klantervaring te personaliseren en te verbeteren en de hierboven uiteengezette doeleinden te bereiken (artikel 6, lid 1, onder f) AVG);
 • de noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (artikel 6, lid 1, onder c) AVG); of in sommige gevallen,
 • uw toestemming waarvoor we u in een afzonderlijk proces om kunnen vragen (artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

 

Terug naar boven

3. Hoe we de informatie die we verzamelen delen

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet en delen uw informatie alleen zoals beschreven in deze Privacyverklaring of zoals anderszins aan u wordt gecommuniceerd op het moment dat wij uw informatie verzamelen.

Houd er rekening mee dat in sommige wetgeving van Amerikaanse staten het delen van persoonlijke informatie met derden in ruil voor een tegenprestatie als "verkoop" kan worden beschouwd. Veel bedrijven hebben gebruikelijke afspraken met online advertentienetwerken en analysebedrijven die mogelijk als verkoop kunnen worden beschouwd onder deze definities.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met

 • leden van de McDonald's Family: De McDonald's Family bestaat uit McDonald's Corporation en McDonald's Global Markets LLC, en hun gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen ("McDonald's Entiteiten"), en franchisenemers van McDonald's Entiteiten;
 • leveranciers die ons helpen met onze bedrijfsvoering (inclusief IT-dienstverleners en marketingbureaus die we gebruiken, evenals degenen die de informatie gebruiken om fraude voor ons op te sporen of te voorkomen, en die de informatie kunnen gebruiken om fraudedetectie- en preventiediensten aan anderen te leveren);
 • overheidsinstanties en rechtbanken;
 • kopers of andere partijen die betrokken zijn bij een zakelijke transactie als we besluiten om ons bedrijf geheel of gedeeltelijk te verkopen of over te dragen;
 • onze professionele adviseurs zoals onze juridische vertegenwoordigers, auditors en verzekeringsmakelaars; en
 • zakenpartners indien ze betrokken zijn bij uw klantervaring, inclusief de levering van producten of diensten (bijv. platforms voor het bezorgen van eten).

 

Terug naar boven

4. Privacyverklaring voor kinderen

We begrijpen hoe belangrijk het is om uw privacy te beschermen wanneer u gebruik maakt van onze online diensten. We zijn in het bijzonder toegewijd om de privacy van kinderen die onze online diensten bezoeken of gebruiken te beschermen. Voor meer informatie over hoe een specifiek land de privacy van kinderen beschermt, verwijzen wij u naar het landenspecifieke addendum.

We dringen er bij ouders op aan om de online activiteiten van hun kinderen regelmatig te controleren en daarop toezicht te houden. Als u vragen hebt over onze praktijken met betrekking tot de privacy van kinderen, kunt u contact met ons opnemen via ons Global Protection Office of Local Data Protection Office via de onderstaande contactgegevens. Als u contact opneemt met een Local Data Protection Office, kiest u het bureau in het land waarin u klant bent.

Terug naar boven

5. Uw keuzes en rechten

Marketingcommunicatie

Als u bent ingeschreven voor onze marketingcommunicatie, kunt u zich later afmelden door de afmeldinstructies te volgen in de marketingcommunicatie die we u sturen. U kunt ook in zijn algemeenheid uw communicatievoorkeuren met instructies over hoe u zich kunt afmelden vinden in het profielgedeelte van de online diensten die u gebruikt. U kunt ook de mogelijkheid hebben om uw communicatievoorkeuren te wijzigen via de instellingen van uw apparaat. U kunt zich ook afmelden door contact met ons op te nemen via ons Global Data Protection Office of ons Local Data Protection Office via de hieronder vermelde contactgegevens. Als u contact opneemt met een Local Data Protection Office, kies dan het bureau in het land waar u klant bent.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons, kunnen we u nog steeds communicatie sturen over uw transacties, eventuele accounts die u bij ons hebt en eventuele prijsvragen, wedstrijden, prijstrekkingen of loterijen waaraan u hebt deelgenomen. Als u zich afmeldt voor één vorm van communicatie, betekent dit niet dat u zich ook voor andere vormen hebt afgemeld. Als u zich bijvoorbeeld afmeldt voor het ontvangen van marketing e-mails, kunt u nog steeds marketing tekstberichten ontvangen als u zich hebt aangemeld voor het ontvangen daarvan. Houd er rekening mee dat als u communicatie ontvangt van een McDonald's franchisenemer, u zich rechtstreeks bij hen moet afmelden.

We delen geen persoonsgegevens met derden voor hun eigen direct marketing doeleinden, tenzij u ons hiervoor toestemming geeft. Wanneer we u daarvan in kennis stellen en u daarmee instemt, zullen we uw persoonsgegevens delen zoals u ons dat opdraagt.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Onder de toepasselijke wetgeving kunt u de rechten hebben (onder de voorwaarden en voor zover uiteengezet in de toepasselijke wetgeving):

 • om te controleren of en wat voor soort persoonsgegevens we over u bewaren en om toegang te krijgen tot of kopieën te vragen van dergelijke gegevens;
 • om correctie, aanvulling, anonimisering, afscherming of verwijdering te vragen van informatie over u die onnauwkeurig, onvolledig, verouderd, niet noodzakelijk of buitensporig is, of die niet in overeenstemming met de toepasselijke vereisten is verwerkt;
 • om te verzoeken om beperking van het verzamelen, verwerken of gebruiken van informatie over u;
 • in bepaalde omstandigheden, om wegens legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie of om eerder verleende toestemming voor de verwerking in te trekken, terwijl dit laatste geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking;
 • om gegevensportabiliteit te verzoeken; en
 • om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.

Voor meer informatie over deze rechten, en de landen waar deze rechten beschikbaar zijn, verwijzen wij u naar het landenspecifieke addendum.

 

Back to Top

6. Gebruik van onze online diensten en andere technologie

Wij en onze leveranciers kunnen cookies, webbeacons en andere soortgelijke technologieën gebruiken op onze online diensten en op andere locaties die verband houden met ons bedrijf, zoals online advertenties, om informatie te verzamelen en u de diensten of producten te leveren die u hebt aangevraagd.

Cookies en andere technologieën

Een "cookie" is een klein tekstbestand dat in de webbrowser of op het apparaat van een internetgebruiker wordt geplaatst en wordt gebruikt om informatie over de gebruiker te onthouden en/of te verkrijgen.

Een "webbeacon" is een klein object of afbeelding dat in een webpagina, applicatie of e-mail wordt opgenomen en wordt gebruikt om activiteit te volgen. Ze worden soms ook wel pixels en tags genoemd.

Houd rekening met het volgende:

 • U kunt een cookie toegewezen krijgen bij het gebruik van onze online diensten.
 • We bieden bepaalde functionaliteiten aan die alleen beschikbaar zijn door het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën.
 • We kunnen zowel sessiecookies (voor de duur van uw bezoek) als permanente (voor de duur van een vaste periode) cookies en andere traceringstechnologieën gebruiken.
 • Onze online diensten en andere locaties met betrekking tot ons bedrijf kunnen webbeacons hebben.

 

Zowel wij als geselecteerde derden (zoals onze advertentienetwerken) kunnen deze technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw online activiteiten, in de loop van de tijd en op websites en apparaten van derden, en bij het gebruik van onze online diensten om uw ervaring met ons verder te personaliseren.

Gebruik de opties in uw webbrowser indien u geen cookie wenst te ontvangen of indien u uw browser zo wenst in te stellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt. Klik op de "Help" sectie van uw browser om te weten te komen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Als u alle cookies uitschakelt, kunt u mogelijk niet profiteren van alle functionaliteiten die beschikbaar zijn op een website.

Sommige nieuwere webbrowsers hebben mogelijk een "Do Not Track" voorkeur die een "Do Not Track" header verzendt naar de websites die u bezoekt met informatie die aangeeft dat u niet wilt dat uw activiteiten worden gevolgd. McDonald's onderneemt momenteel geen actie om te reageren op Do Not Track signalen omdat er nog geen uniforme technologische standaard is ontwikkeld. We blijven nieuwe technologieën evalueren en kunnen een standaard aannemen zodra er een is ontwikkeld.

Meer informatie over hoe cookies en gerelateerde technologieën worden gebruikt in een land waarin u een klant bent, kan beschikbaar zijn in het landenspecifieke addendum of een cookievoorkeuren-sectie van de online dienst.

Gerichte advertenties

Wanneer u onze online diensten gebruikt, kunnen wij (en onze leveranciers) informatie verzamelen over uw activiteiten, zodat we u advertenties kunnen bieden die zijn afgestemd op uw interesses.

Omdat we advertentienetwerken gebruiken, kunt u bepaalde advertenties op andere websites zien. Advertentienetwerken stellen ons in staat om de informatie die we u sturen te richten op basis van uw interesses, andere informatie met betrekking tot u en contextuele middelen. Deze advertentienetwerken volgen uw online activiteiten in de loop van de tijd door informatie te verzamelen met behulp van cookies, webbeacons en andere technologieën. De advertentienetwerken gebruiken deze informatie om u advertenties te tonen die voor u bijzonder interessant kunnen zijn. De advertentienetwerken die we gebruiken kunnen informatie verzamelen over uw bezoeken aan websites die ook deelnemen aan het betreffende advertentienetwerk, zoals de pagina's of advertenties die u bekijkt en hoe u de websites gebruikt. We gebruiken deze informatie, zowel op onze online diensten als op websites van derden die deelnemen aan de advertentienetwerken, om u advertenties aan te bieden die op u zijn afgestemd en om ons te helpen beoordelen hoe effectief onze marketing is.

U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties door de website van de Digital Advertising Alliance of de website van het Network Advertising Initiative te bezoeken. Als u ervoor kiest zich af te melden zult u advertenties blijven ontvangen, maar deze zullen niet op uw interesses zijn afgestemd. Raadpleeg het landenspecifieke addendum of een cookievoorkeuren-sectie van de online dienst voor meer informatie over uw keuzes met betrekking tot gerichte advertenties. Bovendien kan u, afhankelijk van het type en de versie van het besturingssysteem van uw mobiele apparaat, ook worden gevraagd of u gerichte advertenties wilt inschakelen.

Terug naar boven

7. Links naar andere websites en sociale media

Onze online diensten kunnen links bevatten naar websites die niet door ons maar door derden worden beheerd. Als u een van deze gelinkte websites bezoekt, dient u het privacybeleid van de website, de algemene voorwaarden en hun overige beleid te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken van derde partijen. Alle informatie die u aan deze organisaties verstrekt wordt behandeld volgens diens privacybeleid, algemene voorwaarden en andere beleidsregels.

We kunnen ook aanbieders hebben van andere apps, tools, widgets en plug-ins ("Plug-Ins") op onze online diensten, zoals de "Vind ik leuk" knoppen van Facebook, die ook geautomatiseerde methoden kunnen gebruiken om informatie te verzamelen over hoe u deze functies gebruikt. Deze organisaties kunnen uw informatie gebruiken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Raadpleeg het landenspecifieke addendum voor meer informatie over uw keuzes met betrekking tot dergelijke Plug-Ins.

Terug naar boven

8. Informatiebeveiliging

We zijn toegewijd om gepaste maatregelen te treffen die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Onze technische, organisatorische en fysieke maatregelen zijn ontworpen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk, onwettig of ongeoorloofd verlies, toegang, openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging. Hoewel we ons inspannen om onze informatiesystemen te beschermen, kan voor geen enkele website, mobiele applicatie, computersysteem of transmissie van informatie via het internet of een ander openbaar netwerk 100% veiligheid worden gegarandeerd.

Terug naar boven

9. Bewaring

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te bereiken en om ons beleid inzake het bewaren van gegevens na te leven (tenzij de wet een langere periode voorschrijft). Ons beleid inzake het bewaren van gegevens weerspiegelt de toepasselijke wetgeving. We zullen uw informatie bewaren en gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om uw relatie met ons te beheren, uw algehele klantervaring te personaliseren en te verbeteren en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw informatie moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke belasting- / inkomstenwetten), geschillen op te lossen, onze overeenkomsten af te dwingen en zoals anderszins beschreven in deze Privacyverklaring.

Terug naar boven

10. Internationale gegevensdoorgifte

De McDonald's Family heeft een wereldwijd karakter met bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die grenzen overschrijden. Als zodanig kunnen we informatie over u delen binnen de McDonald's Family en deze doorgeven aan landen in de wereld waar onze leveranciers of leden van de McDonald's Family zijn gevestigd. Elke internationale gegevensdoorgifte zal in overeenstemming zijn met deze Privacyverklaring en met de toepasselijke wetgeving.

Als we gevestigd zijn in Zwitserland of in de EU/EER of anderszins onderworpen zijn aan de AVG of soortgelijke wetten, geven we uw persoonsgegevens alleen door aan landen die volgens die wetten een passend beschermingsniveau bieden of waar wij anderszins hebben vastgesteld of bevestigd dat alle ontvangers van gegevens een passend niveau van gegevensbescherming zullen bieden, in het bijzonder door middel van het sluiten van passende overeenkomsten inzake gegevensdoorgifte op basis van standaardcontractbepalingen (bijv. Uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2021/914) en andere passende maatregelen, die op verzoek bij ons toegankelijk zijn.

De deelname van McDonald's Corporation en McDonald's Global Markets LLC aan de EU-VS en Zwitserland-VS Privacy Shield Frameworks

Op 16 juli 2020 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat het Uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 betreffende de adequaatheid van de bescherming geboden door het EU-VS Privacy Shield ongeldig is.

Niettegenstaande het bovenstaande nemen McDonald's Corporation en McDonald's Global Markets LLC, een volledige dochteronderneming, deel aan de EU-VS en Zwitserland-VS Privacy Shield Frameworks ("Privacy Shield") beheerd door het Amerikaanse Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Uitsluitend in het kader van dit Privacy Shield onderdeel worden McDonald's Corporation en McDonald's Global Markets LLC elk afzonderlijk en gezamenlijk aangeduid als "McDonald's Global". De deelname van McDonald's Global aan het Privacy Shield onderwerpt het aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission. U kunt een volledige lijst van alle Privacy Shield deelnemers, inclusief McDonald's Global, bekijken op de Privacy Shield deelnemerspagina.

Als deelnemer aan het Privacy Shield is McDonald's Global toegewijd en gecertificeerd om de Privacy Shield Principes na te leven voor alle persoonsgegevens die worden ontvangen uit de Europese Unie en Zwitserland op basis van het Privacy Shield. Wij wijzen u op het volgende:

 • McDonald's Global kan persoonsgegevens waarop de Privacy Shield Principes van toepassing zijn delen met leveranciers die diensten aan McDonald's Global verlenen, zoals hierboven beschreven in Sectie 3. McDonald's Global kan aansprakelijk zijn op grond van het Privacy Shield als deze leveranciers dergelijke persoonsgegevens verwerken op een manier die niet in overeenstemming is met het Privacy Shield en McDonald's Global is verantwoordelijk voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.
 • McDonald's Global kan persoonsgegevens openbaar maken die zijn ontvangen op basis van het Privacy Shield in reactie op rechtmatige verzoeken van publieke autoriteiten, onder meer om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving.
 • U hebt het recht om toegang te vragen tot persoonsgegevens die McDonald's Global ontvangt op basis van het Privacy Shield, en om een keuze te maken in het beperken van het gebruik en de openbaarmaking van dergelijke informatie door McDonald's Global. Als u geïnteresseerd bent in het uitoefenen van uw recht en keuze, neem dan contact op met McDonald's Global op het onderstaande adres, telefoonnummer of e-mailadres.

 

De privacy praktijken van McDonald's Global worden beschreven in deze Privacyverklaring. McDonald's Global raadt u aan om op elk gewenst moment contact met haar op te nemen met vragen, zorgen of klachten over haar privacy praktijken en deelname aan het Privacy Shield; u kunt daarvoor simpelweg het onderstaande adres, telefoonnummer of e-mailadres gebruiken. U kunt ook een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming en McDonald's Global zal met hen samenwerken om uw probleem op te lossen.

Als McDonald's Global er niet in slaagt uw zorg met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die McDonald's Global onder het Privacy Shield heeft ontvangen op te lossen, hebt u het recht om uw onopgeloste probleem voor te leggen aan JAMS, een onafhankelijke geschillenbeslechting-dienst gevestigd in de Verenigde Staten, om kosteloos verhaal te halen. Als u verhaal wilt halen voor een onopgelost probleem, kunt u de Privacy Shield Dispute Resolution-pagina van JAMS bezoeken. Als JAMS uw probleem niet kan oplossen, hebt u het recht om onder bepaalde voorwaarden een beroep te doen op bindende arbitrage. Ga voor meer informatie over deze optie naar de Privacy Shield "How to Submit a Complaint" pagina.

Houd er rekening mee dat de voorgaande processen alleen van toepassing zijn op de beslechting van geschillen met betrekking tot persoonsgegevens die McDonald's Global heeft ontvangen onder het Privacy Shield. Alle andere geschillen die u mogelijk hebt met McDonald's Global of andere leden van de McDonald's Family, of agenten, vertegenwoordigers, agentschappen, functionarissen, directeuren of werknemers, moeten worden opgelost in overeenstemming met de algemene voorwaarden van alle toepasselijke websites, mobiele apps, e-mailnieuwsbrieven, e-mailabonnementen of andere digitale eigendommen die eigendom zijn van of worden beheerd door een lid van de McDonald's Family.

Voor meer informatie over het Privacy Shield programma en om de certificering van McDonald's Global te bekijken, kunt u terecht op de Privacy Shield website.

Terug naar boven

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf de datum die bovenaan de verklaring staat vermeld. We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we dat doen, zullen we de herziene versie hier plaatsen en de "laatst bijgewerkte datum" (de datum waarop deze van toepassing is) bovenaan de verklaring wijzigen en /of rechtstreeks contact met u opnemen wanneer we het passend achten om dit te doen op basis van toepasselijke wetgeving. U dient hier regelmatig te kijken voor de meest recente versie van de verklaring.

Terug naar boven

Hoe u met ons in contact kunt komen

In overeenstemming met onze Standards of Business Conduct, houden we ons aan ethische normen als het gaat om data privacy en gegevensbescherming en we verwelkomen alle feedback of vragen die u heeft over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Onze contactgegevens en die van ons lokale Data Protection Office, evenals de contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming, indien aangesteld, zijn te vinden in het landenspecifieke addendum. Om uw rechten onder de AVG uit te oefenen, gelieve het landenspecifieke addendum te raadplegen.

Het McDonald's Global Data Protection Office is te bereiken op

Ter attentie van: Global Data Protection Office
Privacy at McDonald's, Dept. 282
110 North Carpenter Street
Chicago, IL 60607-2101, USA
contact.privacy@us.mcd.com

McDonald's Corporation heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld die te bereiken is op:

Ter attentie van: Data Protection Officer
Privacy at McDonald's, Dept. 282
110 North Carpenter Street
Chicago, IL 60607-2101, USA
contact.privacy@us.mcd.com

Terug naar boven

 

 

III. Landenspecifiek addendum voor België

 

 

Laatst bijgewerkt: 19 oktober 2021.

i. McDonald’s Belgium NV als Verwerkingsverantwoordelijke op de Belgische markt

De volgende entiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op de Belgische markt en handelt bijgevolg als verwerkingsverantwoordelijke:

McDonald’s Belgium NV
Airport Plaza, Stockholm Building
5e verdieping Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
België

McDonald’s Belgium NV is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het ondernemingsnummer 0420.365.237.

ii. Toepasselijke wetgeving en toepassingsgebied

Als Belgische rechtspersoon zijn wij onderworpen aan de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG” of “GDPR”), evenals aan elke Belgische regelgeving ter implementatie van de AVG en/of met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Alle begrippen en woorden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebben de betekenis zoals opgenomen in de AVG.

iii. Persoonsgegevens van kinderen

Wij hechten veel belang aan de privacy van kinderen. Je kan slechts gebruik maken van sommige van onze diensten (bijvoorbeeld mobiele applicaties) als je dertien (13) jaar oud bent. Kinderen die gebruik willen maken van onze diensten moeten onder toezicht staan van hun ouder(s) of wettelijke voogd(en). Ouders of voogden worden aangemoedigd actief deel te nemen aan de (online) activiteiten van het kind.

Wij zullen passende maatregelen nemen om redelijkerwijs te waarborgen dat een kind dat nog niet de vereiste leeftijdsgrens van dertien (13) jaar heeft bereikt, geen gebruik kan maken van onze diensten, tenzij we de vereiste toestemming van de ouder(s) of wettelijke voogd(en) hebben verkregen. Kinderen kunnen ook worden gevraagd om te bevestigen dat ze die toestemming hebben gekregen, en we behouden ons het recht voor om, indien nodig, na te gaan of het kind deze toestemming heeft verkregen.

iv. Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Wanneer de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op jouw toestemming is gebaseerd, kan je deze toestemming te allen tijde intrekken; de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken;
 • Je kan toegang vragen tot jouw persoonsgegevens en hiervan een kopie aanvragen;
 • Je kan jouw persoonsgegevens verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en interoperabel formaat en ons vragen om ze rechtstreeks naar een andere onderneming te sturen in het geval dat jij ons jouw persoonsgegevens hebt verstrekt en deze persoonsgegevens verwerkt worden op basis van jouw voorafgaande toestemming, of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Je kan jouw persoonsgegevens laten corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Je kan bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd commerciële belang, in het bijzonder tegen profilering en tegen het versturen van marketingcommunicatie;
 • Je kan jouw persoonsgegevens laten wissen, met inbegrip van eventuele links naar, kopieën of reproducties van die persoonsgegevens, zoals is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer jouw persoonsgegevens verouderd zijn of niet (langer) noodzakelijk zijn, wanneer de verwerking van die persoonsgegevens onwettig is of wanneer je jouw toestemming intrekt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in geval die verwerking plaatsvindt op basis van jouw toestemming, of wanneer je met succes bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Je kan de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken wanneer bezig zijn met de behandeling van jouw verzoek of bezwaar met betrekking tot de juistheid van jouw persoonsgegevens of de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens en onze legitieme belangen om jouw persoonsgegevens te verwerken, of wanneer je die persoonsgegevens nodig hebt in het kader van een geschillenbehandeling.
 • Mogelijkheid om een klacht in te dienen. Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door McDonald’s Belgium, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: contact@apd-gba.be en meer informatie via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

Je kan deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij jouw verzoek ongegrond of buitensporig is, bijvoorbeeld omdat het een repetitief verzoek betreft.

Wanneer je jouw rechten wenst uit te oefenen, kan je contact opnemen met ons via de onderstaande contactgegevens.

In sommige situaties kunnen we weigeren om op jouw verzoek in te gaan of kunnen we jouw rechten beperken, zoals is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Voordat we jou informatie kunnen verschaffen of eventuele onnauwkeurigheden kunnen corrigeren, kunnen wij jou vragen om jouw identiteit te bewijzen en/of andere gegevens te verstrekken. Dit helpt ons om gericht te reageren op jouw verzoek.

v. Cookies en Andere Technologieën

Je kan het Cookiebeleid van McDonald’s Belgium hier raadplegen.

vi. Hoe je McDonald’s Belgium kan contacteren

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kan je ons bereiken via volgende contactgegevens:

Per post:
McDonald’s Belgium NV
Ter attentie van: Data Privacy Team

Airport Plaza, Stockholm Building
5de verdieping Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
België

Per e-mail:
data_privacy@be.mcd.com

Download onze app

Download onze app

Je liefde voor McDo brengt meer op. Spaar je MyM Punten die je kan inwisselen voor gratis MyM Beloningen. Bovendien scoor je regelmatig exclusieve MyM Deals en toffe extra's, enkel voor onze app-gebruikers!

Download on the App Store Get it on Google Play