You are here

DE OPLEIDING

Formation

Elke medewerker de kans geven om met een opleiding vooruitgang te boeken, is een belangrijke opdracht voor ons merk. Met die spirit in gedachten stellen wij op elk verantwoordelijkheidsniveau een traject en tools voor permanente opleiding voor die te maken hebben met de uitbating van de restaurants.

DE OPLEIDING IN HET RESTAURANT

Wij vinden het heel belangrijk dat kennis wordt overgedragen en vaardigheden worden ontwikkeld. De restaurants van McDonald’s® bieden hun medewerkers op die manier een aangepaste opleiding aan, waardoor iedereen intern kan opklimmen volgens zijn eigen vaardigheden: van restaurant medewerker tot restaurant manager.

Vanaf de eerste werkdag worden de medewerkers begeleid en ondersteund in hun opleidingstraject door een trainer. De trainer brengt dankzij enkele opleidingstools zijn kennis over op de nieuwe teamleden zodat zij kunnen worden ingezet op verschillende werkposten. Hij zorgt dat deze opleiding goed doordringt en dat de normen goed worden toegepast, met als prioriteit steeds de tevredenheid van de klant en de kwaliteit van de bereide producten.
 

VOORSTELLING VAN DE OPLEIDINGSCENTRA: EEN EUROPESE DIMENSIE

Naast bepaalde cursussen in België bieden ook de opleidingscentra van Parijs en Amsterdam programma's en tools aan waarmee de leden van het managementteam een voortdurende opleiding kunnen garanderen.
 

DE OPLEIDINGSCURSUS

De opleiding draait rond zes thema's: beheer van de onderneming, voedselveiligheid, human resources management, commerciële relaties, operationele technieken, onderhoud van de toestellen en management. Deze opleiding richt zich zowel naar de operationele medewerkers in het restaurant als naar de omkaderende teams.
 

DE PEDAGOGISCHE METHODES

De opleiding steunt op de afwisseling tussen theorie en praktijk. Alle bestudeerde concrete gevallen komen uit het werkelijke leven van onze medewerkers in het restaurant, maar elk bestudeerd punt kan in eender welke onderneming worden toegepast, zoals management, coaching, teammanagement, communicatie, klanttevredenheid, timemanagement, voorraadbeheer enzovoort.
 

Dutch